Yer Vue

 

 
 
 

Yer  Vue

 
9/6/1922 - 12/2/2012

Life Biography:

YER VUE LUB NEEJ Ntawm no mus yuav qhia txog Niam Nhia Lor Vang lub neej. Nian Nhia Lor Vang lub npe hluas nkauj hu ua Yer Vue. Niam txiv yug hu ua Tshuas Xwm Vwj thiab niam hu ua Mim Yaj. Niam Nhia Lor Vang yug nyob rau lub zos Ham Nplooj Tshawb, sab Moos Mauj, teb chaw Los Tsuas. Niam Nhia Lor yug rau lub 9 hli ntuj , hnub tim 6, xyoo 1922, nws muaj hnub nyoog txhwm rau 90 xyoo. Niam Nhia Lor Vang nkawv sib yuav rau xyoo 1941 nyob rau lub zos Txias Zias, Moos Mauj, teb chaw los tsuas. Niam Nhia Lor Vang nkawv yug tau 5 tug tub, thiab 2 tug leej ntxhais, cov tub muaj npe li ntawm no: Xai Her Vang, Xia Soua Vang, Pa Kao Vang, Cher Xiong (Mark) Vang, Wa Xeng (Gerry) Vang, sawv daws puas leej nyob teb chaw no. Cov ntxhais yug muaj Mai Vang los yog niam Fai Chia Yang nyob teb chaw los Tsuas thiab Ntxhi Vaj los yog niam Zam Cawv Yaj nyob Pennsylvania, teb chaw meskas. Niam Nhia Lor Vang muaj cov xeeb ntxwv tag nrog yog 58 leej ua nyob teb chaw Meskas no. Niam Nhia Lor Vang txoj sia tu, tso lub ntiaj teb tseg rau hnub tim 2 lub 12 hli ntuj, xyoo 2012, nyob rau lub tsev kho mob Regional Community Hospital. Yog li no, hnub no thiaj muaj nws lub cawv xeeb cawv lav rau sawv daws tuaj saib thiab xyuas. Niam Nhia Lor Vang ncaim mus zaum no ces yog zaum kawg, yuav tsis muaj hnub rov los sib ntsib lawm. Mus zoo koj mog peb leej niam tus zoo! Kawg, peb cov tub kis muaj lus ua tsaug rau ib tsoom nom tsoom tswv, tsoom kwv , tsoom tij thiab tsoom phooj ywg sawv daws, tseem qee tau lub caij nyoog tuaj saib peb niam rau hnub no. Thov ua nej sawv daws tsaug ntau!!